Primăria Comunei Criciova, județul TimișRAPORT PRIMAR BUNURI DOMENIU PUBLIC

ROMANIA JUDETUL TIMIS COMUNA CRICIOVA PRIMAR Nr.928/25.03.2008 RAPORT Asupra gestionarii bunurilor apartinand unitatii admnistrativ teritoriale Avand in vedere inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Criciova , lista publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr 699 bis /24.09.2002 , va supun atentiei raportul asupra gestionarii bunurilor aflate in domeniul public al comunei Criciova 1.Gradina cu casa , (sediul primariei )-cladirea a necesitat renovare si modernizare fiind in stadiu avansat de degradare , lucrari incepute in anul 2007 2.Casa cu nr 18, camin cultural -renovat in anul 2004 necesita reparatii curente 3.Camin cultural ucrainieni -renovat in anul 2004 necesita reparatii curente 4.Dispensar uman -trecut in domeniul privat , demersuri pentru vanzare conform OUG110/2005 Necesita reparatii capitale 5.Dispensar veterinar -situatie juridica neclara, trecut prin hot. de guvern la ADS TIMIS 6.Scoala cu clasele I-IV Criciova -retrocedata bisericii ortodoxe Criciova , cumparata in 2006 de primarie 7.Scoala cu cls I-VIII -necesita renovari si modernizari 8.Remiza de pompieri -data in folosinta gratuita postului de politie pentru Gararea autoturismului din dotare 9.Monumentul eroilor -necesita renovare si schimbare amplasament 10.Strazi cu trotuare -necesita reparatii , impietruiri ,turnare trotuare 11.Podete -nesesita reparatii urgente , unele find improprii folosiri 12.Puturi forate -s-au executat in anul 2007 reparatii si intretinere , este Necesar foraj la scoala Ciresu 13. Fantani pe domeniul public -necesita reparatii si intretinere curenta 14 Teren cu destinatie forestiera -dat in administrare Ocolului silvic Privat Stejarul Recas 15.Scoala cls I-IV Ciresu -renovata in anul 2004 , necesita reparatii de intretinere 16.Camin cultural Ciresu -renovat in anul 2004, necesita intretinere curenta 17.Strazi cu trotuare -necesita reparatii , impietruiri ,turnare trotuare 18.Puturi forate -necesita reparatii si intretinere curenta 19. Fantani pe domeniul public -necesita reparatii si intretinere curenta 20. Teren cu destinatie forestiera -dat in administrare Ocolului silvic Privat Stejarul Recas 21.Podete -nesesita reparatii urgente , unele find improprii folosiri 22.Casa nr 30 curte si gradina -trecuta in domeniul privat , folosinta gratuita Asociatia Urbarialistilor 23.Intravilan camin cultural -camin cultural Jdioara 24.Gradina in Rovina -atribuita la Legea 10/2001 25. Strazi cu trotuare -necesita reparatii , impietruiri ,turnare trotuare 26. Puturi forate -necesita reparatii si intretinere curenta 27. Podete -nesesita reparatii urgente , unele find improprii folosiri 28. Fantani pe domeniul public -necesita reparatii si intretinere curenta 29.Teren cu destinatie forestiera -dat in administrare Ocolului silvic Privat Stejarul Recas 30.Scoala cls I-IV Jdioara - renovata , dotata cu utilitati , incalzire centrala din Fonduri ale M.E.I in anul 2006 31.Loc de casa -intravilan administrat de primaria Criciova PRIMAR PETROVICI IOAN VIOREL