Primăria Comunei Criciova, județul TimișCIREŞU

Prima menţiune documentară despre o aşezare locuită în acestea părţi o avem din anul 1223.

Satul Cireşu, denumit odinioară CIREŞU-TIMIŞAN are o vechime de aproape 370 de ani. Primul document ce se referă la aceasta localitate datează din anul 1633. Diferite documente şi urme materiale atestă că acest teritoriu CIREŞU (PEREU) cu suprafaţa 600 Ha din care mai mult de 400 Ha împădurit a fost locuit în cele mai vechi timpuri. Prin locurile acestea trece vechiul drum roman. Dealurile cu înălţime de la 400 până la 700 m sunt acoperite cu păduri, vii şi livezi. În perioada socialistă o parte din livezi şi vii nu au fost îngrijite şi s-au împădurit.

CIREŞU (PEREU) se află la circa 12 km. faţă de municipiul Lugoj şi la 80 km. faţă de municipiul Timişoara. Strămoşii locuitorilor de azi îşi aveau casele răspândite pe colinele din jur, unde erau mai feriţi de jefuirea răufăcătorilor. Pe la începutul secolului al XVII-lea, ei s-au stabilit pe actuala vatra a satului.