Primăria Comunei Criciova, județul Timiș

JDIOARAComuna Criciova este aşezată în partea vestică a ţării, în cadrul judeţului Timiş de care aparţine administrativ. Este aşezată în partea de sud-est, pe partea dreaptă a râului Timiş.

Teritoriul:

Prima menţiune documentară despre o aşezare locuită (Zsidoy)în acestea părţi o avem din anul 1215.

Satul JDIOARA, denumit odinioară ZSIDOVAR (cu litere chrilice), are o vechime de aproape 791 de ani. Primul document ce se referă la aceasta localitate datează din anul 1215. Diferite documente şi urme materiale atestă că acest teritoriu JDIOARA cu suprafaţa 4898 jugăre din care mai mult de 2000 jugăre împădurit şi a fost locuit în cele mai vechi timpuri. . Prin locurile acestea trece vechiul drum roman. Dealurile cu înălţime de la 400 până la 700 m sunt acoperite cu pădurile, viile şi livezile. În perioada socialistă o parte din livezile şi viile nu au fost îngrijite şi s-au împădurit.

JDIOARA se află la circa 18 km. faţă de municipiul Lugoj şi la 80 km. faţă de municipiul Timişoara. Strămoşii locuitorilor de azi îşi aveau casele răspândite pe colinele din jur pe lângă CETATE, unde erau mai feriţi de jefuirea răufăcătorilor. Pe la începutul secolului al XVII-lea, ei s-au stabilit pe actuala vatra satului.