Primăria Comunei Criciova, județul TimișProces verbal nr. 85 completare Birou electoral al sectiei de votare nr. 369 Jdioara